Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ2797/Β/16.10.2012 η Υπουργική Απόφαση 4377/Α321 "Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτισμάτων που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 4ης και 5ης Φεβρουαρίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, από την πλημμύρα της 20ης και 21ης Σεπτεμβρίου 2011 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής,την πλημμύρα της 6ης Φεβρουαρίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου"