Πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2012 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ ημερίδα με τίτλο: "ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ".

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρουσιάζεται η ομιλίας της Διευθύντριας της Υ.Α.Σ.Β.Ε. κας Όλιας Ζηκοπούλου.

http://www.youtube.com/watch?v=FLBUTPiZRZ0