Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2011 10:30

Επιβλέψεις ΥΑΣΒΕ

 Στο επισυναπτόμενο αρχείο εμφανίζονται οι επιβλέψεις εργολαβιών δημοσίων έργων που έχουν γίνει από την ΥΑΣΒΕ για την αποκατάσταση πληγέντων κτιρίων από θεομηνίες.