Παρασκευή, 09 Σεπτέμβριος 2011 09:21

Μελέτες ΥΑΣΒΕ

   Στο επισυναπτόμενο αρχείο εμφανίζονται οι μελέτες που έχουν συνταχθεί από την ΥΑΣΒΕ για την αποκατάσταση πληγέντων κτιρίων από θεομηνίες.